Identiti Remaja

No view

Bagaimanakah seseorang itu membentuk iden.i? Faktor-faktor positif yang mempengaruhi iden.i adalah: Ibu bapa dan ahli keluarga. Ibu bapa yang sentiasa menggal.n remaja melibatkan diri dalam membuat keputusan keluarga akan memperkukuhkan pembentukan iden.i remaja. Faktor-faktor meningkatkan .Memahami Konsep Kendiri. 1. Teoriteori Perkembangan Kendiri. 17. Meningkatkan Kesedaran Diri. 59. Konsep Kendiri dan Remaja. 85. Teori Tabiat M.ia. 105. Pengaruh dalam Pembentukan Kendiri. 118. Faktor Pembentukan Kan.nak. 130. Peranan Guru. 155 .Tajuk buku : Membentuk Iden.i Remaja. Pengarang : Azizi Yahaya Jaafar Sidek Latif. ISBN : 983-192-759-1. Bar code : 9-799831-927594. Harga :anjung RM27.00. Sabah/Sarawak RM30.00. Sinopsis. Buku Membentuk Iden.i Remaja membincangkan berkenaan pembentukan diri remaja khasnya remaja yang . - ISU iden.i sering dihubungkan dengan persoalan imej. Imej remaja tidak saja dihubungkan dengan perilakunya tetapi dikaitkan dengan idealisme, aliran kegiatan dan ada kaitan dengan potensi hari depan. Lebih jauh daripada itu, iden.i remaja berkait rapat dengan jenis kepimpinan dan golongan yang .

Apa itu iden.i? Iden.i adalah berkenaan mengetahui siapa diri anda. Mengenali diri anda ialah mencari iden.i anda sendiri. Iden.i termasuk: Melet.n diri .KrIden.i. Iden.i merupakan imej, personaliti atau penzahiran secara langsung yang dipamerkan oleh seseorang kepada khalayak. Penzahiran tersebut hakikatnya mempunyai perkaitan langsung dengan cara berfikir dan kegiatan seseorang..Kami membawa modul bicara yang berbunyi, Kecelaruan dan KrIden.i Remaja Melemahkan Bangsa bikisan wacara yang akal kita dis.kan bersama.. Imej remaja tidak saja dihubungkan dengan perilakunya tetapi dikaitkan dengan idealisme, aliran kegiatan dan ada kaitan dengan potensi hari depan. Lebih jauh daripada itu, iden.i remaja berkait rapat dengan jenis kepimpinan dan golongan yang bakal mewarisi kepimpinan negara..

No related post!