Identiteitsplicht

No view

De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig iden.eitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren toezicht houden op de naleving van wetten, kunnen u vrom een geldig iden.eitsbewijs. Bijvoorbeeld boswachters, belastinginspecteurs en . - Iden.eitsplicht in de praktijk. Sinds geldt een verzwaarde identificatieplicht voor alle burgers. Er is al behoorlijk wat over geschreven in kranten en op internet, maar deze weblog heeft het onderwerp tot nu toe laten liggen. Gisteren werd echter de grootste verkeerscontrole ooit gehouden in .Geschiedenis[bewerken]. Voor de Tweede Wereldoorlog[bewerken]. Vanouds gold dat een burger zijn persoonsgegevens correct moest opgeven als daar door het bevoegde gezag naar werd gevraagd, bijvoorbeeld bij een verkeersovertreding. Zwijgen was toegestaan, maar het opgeven van een onjuiste naam was .Hierover bestaat veel onduidelijkheid, zelfs bij de politie. In 2005 werden er ruim 63.000 boetes uitgedeeld wegens het niet voldoen aan de identificatieplicht. Circa 12.000 mensen lieten het er niet bij zitten en gingen naar de rechter. Onduidelijk is hoeveel onterechte boetes er zijn uitgedeeld, er moet nl. altijd een reden .

No related post!